Co zawiera projekt?

Projekt koncepcyjny

dostarczany w postaci zeszytu formatu A4 w miękkiej oprawie zawierający:

 1. Rysunek inwentaryzacyjny w rzucie – skala 1:20
 2. Rysunek nowego rozmieszczenia funkcji – biało-czarny, techniczny w skali 1:50
 3. Rysunek nowej aranżacji – biało-czarny, techniczny z wyposażeniam w skali 1:20
 4. Wykonanie rzutu posadzki – rysunek techniczny w skali 1:20
 5. Koncepcja kolorystyczna dla pomieszczeń

opcjonalnie:

 • wizualizacje monochromatyczne
 • wizualizacje 3d

Projekt pełny

dostarczany w postaci zeszytu formatu A4 w twardej oprawie zawierający 4 części:

 1. projekt koncepcyjny przedstawiony na planszach formatu A4 (rzut aranżacyjny i wstępne rozwinięcia ścian bez opisów; monochromatyczne, bryłowe wizualizacje 3D obrazujące rzut, określające projektowaną przestrzeń – przykłady: 1234) zawierający opisowe wytyczne projektowe
 2. rysunki czarno-białe zawierające rzuty, widoki i rozwinięcia ścian projektowanych oraz detale autorskie w odpowiednich skalach wraz z opisem
 3. wizualizacje projektowanych przestrzeni
 4. karty katalogowe zawierające szczególowe dane poszczególnych elementów wykorzystanych w projekcie (konkretną firmę w przypadku wyposażenia wnętrza, konkretny kolor oraz markę)